5081

SVIJET, fizička
1 : 20 000 000
Veleprodajna cijena 730,00 kn (+ PDV 5%)

5353

SVIJET, politička – NOVO IZDANJE
1 : 25 000 000
Veleprodajna cijena 550,00 kn (+ PDV 25%)

5083

EUROPA, fizička
1 : 3 000 000
Veleprodajna cijena 730,00 kn (+ PDV 5%)

5116

AZIJA, fizička
1 : 10 000 000
Veleprodajna cijena 500,00 kn (+ PDV 5%)

5117

AFRIKA, fizička
1 : 10 000 000
Veleprodajna cijena 420,00 kn (+ PDV 5%)

5118

SJEVERNA AMERIKA, fizička
1 : 10 000 000
Veleprodajna cijena 420,00 kn (+ PDV 5%)

5119

JUŽNA AMERIKA, fizička
1 : 10 000 000
Veleprodajna cijena 420,00 kn (+ PDV 5%)

5120

AUSTRALIJA I OCEANIJA, fizička
1 : 10 000 000
Veleprodajna cijena 420,00 kn (+ PDV 5%)

5121

SAD, fizička
1 : 4 500 000
Veleprodajna cijena 350,00 kn (+ PDV 5%)

5122

SREDOZEMLJE, fizička
1 : 2 000 000
Veleprodajna cijena 600,00 kn (+ PDV 5%)

5123

BOSNA I HERCEGOVINA, fizička
1 : 300 000
Veleprodajna cijena 530,00 kn (+ PDV 5%)

5124

REPUBLIKA HRVATSKA, fizička
1 : 500 000
Veleprodajna cijena 530,00 kn (+ PDV 5%)

5125

REPUBLIKA HRVATSKA, fizička
1 : 300 000
Veleprodajna cijena 730,00 kn (+ PDV 5%)

5126

REPUBLIKA HRVATSKA,  administrativna podjela
1 : 500 000
Veleprodajna cijena 450,00 kn (+ PDV 5%)

5127

SREDIŠNJA HRVATSKA, fizička
1 : 130 000
Veleprodajna cijena 550,00 kn (+ PDV 5%)

5128

ISTOČNA HRVATSKA, fizička
1 : 130 000
Veleprodajna cijena 450,00 kn (+ PDV 25%)

5129

GORSKA HRVATSKA,  fizička
1 : 130 000
Veleprodajna cijena 550,00 kn (+ PDV 5%)

5130

SJEVERNO HRVATSKO PRIMORJE, fizička
1 : 130 000
Veleprodajna cijena 550,00 kn (+ PDV 5%)

5131

JUŽNO HRVATSKO PRIMORJE, fizička
1 : 200 000
Veleprodajna cijena 550,00 kn (+ PDV 5%)

5164

SVIJET, fizička
1 : 40 000 000
Veleprodajna cijena 140,00 kn (+ PDV 5%)

5165

SVIJET, politička
1 : 45 000 000
Veleprodajna cijena 140,00 kn (+ PDV 5%)