5164

SVIJET, fizička 
1 : 40 000 000
Veleprodajna cijena 140,00 kn (+ PDV 5%)

5165

SVIJET, politička
1 : 45 000 000
Veleprodajna cijena 140,00 kn (+ PDV 5%)